Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 159 (0.116 secs)
You searched for: creator:"Palladius"
[1] 2 3 4     Next    Last
[texts]Palladius und Rufinus: Ein Beitrag zur Quellenkunde des ältesten Mönchtums - Palladius
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 234
[audio]The Lausiac History - Palladius
LibriVox recording of The Lausiac History by Palladius. The Lausiac History (Historia Lausiaca) is a seminal work archiving the Desert Fathers (early Christian monks who lived in the Egyptian desert) written in 419-420 by Palladius of Galatia, at the request of Lausus, chamberlain at the court of the Byzantine Emperor Theodosius II. (Summary by Wikipedia) Certainly not all of the Christian monks mentioned in the Lausiac History are recognized as Saints...
Keywords: librivox; audiobooks
Downloads: 22,335
[texts]En Tractat om de Stycker mestendelen, som Guds Salige Ord skal holdis ved mact met, af Guds Naade oc Miskund - Palladius, Peder
[8] bl.
Keywords: Traktat om de Stykker, som Guds Ord skal holdes ved Magt med; Theologi - Pastoraltheologi Theology - Pastoral theology
Downloads: 2
[texts]Aarsage, huor faare en Christen bør at sky oc fly, den formaledidede Druckenskab. Nicolaus Palladi - Palladius, Niels
[20] bl.
Keywords: Aarsager, hvorfor en Kristen bør sky Drukkenskab En ny Vise om Drukkenskab og Fraadseri
Downloads: 2
[texts]Jhesus Syrach paa Danske. Tobie Bog paa Danske - Palladius, Peder
[162] bl.
Keywords: Jesus Sirach. Tobias Bog Jesus Sirach paa Dansk. Tillæg: Tobias' Bog paa Dansk Den 51. Psalme, Miserere mei Deus, udlagt Nogle mærkelige Bønner
Downloads: 2
[texts]Regvlæ qvædam vtiles ac necessariæ concionatoribus obseruandæ, conscriptæ a Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[22] s.
Keywords: Regulæ quædam concionatoribus observandæ; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 6
[texts]Ein Kristilig handbog, Isle[n]skud af Herra Marteine Einar syne, fyrer ken[n]imen[n] i Islandi, ok korrigerud af Doctor Petre Palladius med þeim hætti, sem hier finzt i hans Formaala - Palladius, Peder
[150] bl. ill.
Downloads: 2
[texts]Om Dommedage, en nyttelige Tractat, tilsammen screffuit och fordansket aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[48] bl.
Keywords: Om Dommedagen; Theologi - Christelig Dogmatik Theology - Christian Dogma
Downloads: 7
[texts]Oratio de vera et catholica ecclesia, et quomodo, quibus modis, ac mediis Deus se et suam voluntatem ei patefecit, scripta a Nicol. Palla. - Palladius, Niels
[48] bl.
Keywords: Theologi - Christelig Dogmatik Theology - Christian Dogma
Downloads: 4
[texts]En oc Tiue de alder skøniste oc hugsualeligste Artickle, Som alle menniske ere nøttelige ath vide til deris sielis salighed, Paa det korteste uddragne aff den hellige scrifft - Palladius, Peder
[8] bl.
Keywords: 21 Artikler, uddragne af den hellige Skrift Disputats om kristelig Undervisning Den rette Vej til Himmeriges Rige Sermon om Troen Hvorledes Loven og Evangelium skulle adskilles etc. Katekismus-Udlæggelse for norske Sognepræster
Downloads: 3
[texts]Huorlunde it Christet Menniske skal paa sin Soteseng beskicke sig til Døden, predicket i Kiøbenhaffn aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[32] bl.
Keywords: Hvorlunde et kristent Menneske skal beskikke sig til Døden; Theologi - Homilitik Theology - Homiletics
Downloads: 4
[texts]Om Dommedage[n], en nyttelige Tractat, tilsammen scriffuit och fordansket aff Nicolao Palladio Aar 1559 - Palladius, Niels
[95] s.
Keywords: Om Dommedagen; Theologi - Christelig Dogmatik Theology - Christian Dogma
Downloads: 3
[texts]Om den store Guds Bespaattelse met Suæren oc Banden, [Andr. Musculus], [overs. af Ped. Palladius] - Palladius, Peder
[28] bl.
Keywords: Om den store Gudsbespottelse med Sværgen og Banden; Theologi - Den christelige Moral Theology - Chrisitan Ethics
Downloads: 7
[texts]En megit nyttelig Taffle, som indeholder de besønderligste Aarsager, huor faar Guds Søn, Jesus Christus, kom ned aff Himmelen, anammet Mandom, oc lod sig føde til Verden ..., screffuit aff Nicolao Palladio ... - Palladius, Niels
1 bl.
Keywords: Tavle, som indeholder de besynderligste Aarsager, hvorfor Jesus Kristus kom ned fra Himlen; Theologi - Christelig Dogmatik Theology - Christian Dogma
Downloads: 4
[texts]Nogle merckelige Bøner, wdi denne Verdens modgong oc elendighed, at indfalde Hart til Gud met, besynderlige naar det vil gielde for aluore wdi Kaarssit, [af Bernardino Ochino], fordansket aff Peder Paladius - Palladius, Peder
[72] s.
Keywords: Nogle mærkelige Bønner; Theologi - Bøn og Bønnebøger Theology - Prayer and Prayer books
Downloads: 5
[texts]Regulae quaedam utiles ac necessariæ, concionatoribus observandæ, conscriptæ a Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[48] s.
Keywords: Regulæ quædam concionatoribus observandæ; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 5
[texts]Huorlunde it Christet Menniske skal paa sin Soteseng beskicke sig til Døden, predicket i Kiøbenhaffn aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[28] bl.
Keywords: Hvorlunde et kristent Menneske skal beskikke sig til Døden; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 4
[texts]Regulae quaedam utiles ac necessariæ, concionatoribus observandæ, conscriptæ a Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[48] s.
Keywords: Regulæ quædam concionatoribus observandæ; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 7
[texts]Det hellige Ecteskabs Ordens Regle, effter huilcke alle Ectefolck bør at leffue, tilsammen screffne aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[36] bl.
Keywords: Det hellige Ægteskabs Ordensregler; Theologi - Den christelige Moral Theology - Chrisitan Ethics
Downloads: 7
[texts]Huorlunde it Christet Menniske skal paa sin Soteseng beskicke sig til Døden, predicket i Kiøbenhaffn aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[28] bl.
Keywords: Hvorlunde et kristent Menneske skal beskikke sig til Døden; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 5
[texts]Nogle Vor Herris Jesu Christi Hellige oc salige Naffn oc Titeler, aff den Hellige Scrifft, alle Christne meget trøstelige, tilsammen screffne oc skencte erlig oc Velbyrdig Guinde, Frue Pernille Oxe, oc hendis kære Søstre, til Nyt aars gaffue, Pet. Pall. - Palladius, Peder
1 bl.
Keywords: Jesu Kristi Navne og Titler; Theologi - Kirkehistorie Theology - Church History
Downloads: 5
[texts]Ein kristilig handbog, Islenskud af Herra Marteine Einar Syne ... ok korrigerud af Doctor Petre Palladius ... - Palladius, Peder
[92], [48] bl. ill.
Keywords: Kristilig handbók; Theologi - Liturgi Theology - Liturgy
Downloads: 10
[texts]En Formaning oc Atuarsel om den leppede oc forkludede Hosedieffuel, som er opuect mod al Tuct oc Ære, [oversat af] Peder Palladius - Palladius, Peder
[26] bl.
Keywords: Om Hosedjævlen; Theologi - Den christelige Moral Theology - Chrisitan Ethics
Downloads: 6
[texts]Isagoge ad libros propheticos et apostolicos - Palladius, Peder
[104] bl.
Keywords: Theologi - Indledning til Bibelstudiet Theology - Introduction to Biblical Studies
Downloads: 2
[texts]Tractatvs brevis de articvlo prædestinationis, conscriptus a Nico. Pall. - Palladius, Niels
[24] bl.
Keywords: Tractatus de articulo prædestinationis; Theologi - Christelig Dogmatik Theology - Christian Dogma
Downloads: 4
[texts]Summaria offuer vor Christelig lerdom, for vnge Folck, vdaff huer Søndags Euangelio, met en Bøn der hoss, ved Vitum Theodorum, fordanskede aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[176] bl.
Keywords: Summaria over vor kristelige Lærdom; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 5
[texts]En Praeseruatiue oc foruaring mod Pestelentze, screffuit aff Doctore Petro Capitanio, til Københaffns indbyggere, Och der hoss for en indgong, oc Beslut, en Aandelig Recept, oc Præseruatiue, som Doct. Petrus Palladius haffuer tilhobe screffuit aff den Hellige scrifft, mod Pestelentze - Palladius, Peder
24 bl.
Keywords: Præservativ mod Pestilens; Theologi - Opbyggelsesskrifter Theology - Devotions
Downloads: 7
[texts]Formvla visitationis provincialis seu præpositorum, conscripta a Pet. Pall. - Palladius, Peder
[40] bl.
Keywords: Formula visitationis provincialis; Theologi - Pastoraltheologi Theology - Pastoral theology
Downloads: 2
[texts]Brevis expositio catechismi pro parochis Noruegianis, per Petrum Palladium, cum præfacione Philippi Melanthonis - Palladius, Peder
[68] bl.
Keywords: Expositio catechismi pro parochis Norvegianis; Theologi - Katechetik Theology - Catechism
Downloads: 2
[texts]En almindelig form, som bruges i Wittembergs kircke effter alle Predicken, til at formane folcket at bede for alle aandelig oc legomlig Nøttørfftighedt, tilhobeset aff Nicolao Palladio, dernest findes ocsaa herudi om Doctoris Martini Luthers bøn oc bekendelse som han gjord i sin siste tidt - Palladius, Niels
[8] bl.
Keywords: Form som bruges i Wittenbergs Kirke til at formane folket at bede; Theologi - Liturgi Theology - Liturgy
Downloads: 5
[texts]Nicolai Palladii Commonefactio de vera invocatione dei, et de vitandis idolis - Palladius, Niels
[16] bl.
Keywords: Commonefactio de vera invocatione dei et de vitandis idolis; Theologi - Den christelige Moral Theology - Chrisitan Ethics
Downloads: 7
[texts]Den offuermaade herlige Historie om vor Herris Jesu Christi ærefulde Forklarelse paa Thabor Bierg, predicket oc vdlagt aff Petro Palladio - Palladius, Peder
[92] bl.
Keywords: Historie om Jesu Forklarelse paa Tabor Bjerg; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 2
[texts]Enchiridion sive Manuale ut vocant, Een Haandbog for Sogneprester til Evangeliske kircke, Cum præfatione Docrozis Pomerani 1538, M. Luth., [oversat af Petrus Palladius] - Palladius, Peder
[64] bl.
Keywords: Enchiridion; Theologi - Katechetik Theology - Catechism
Downloads: 10
[texts]Huorlunde it Christet Menniske skal paa sin Soteseng beskicke sig til Døden,, predicket i Kiøbenhaffn aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[32] bl.
Keywords: Hvorlunde et kristent Menneske skal beskikke sig til Døden; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 4
[texts]Imod Ecteskabs Dieffle, [Andreas Musculus], fordanskit aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[36] bl.
Keywords: Imod Ægteskabsdjævle; Theologi - Den christelige Moral Theology - Chrisitan Ethics
Downloads: 7
[texts]Een liden oc nyttelig Bog, Om lønligt Scriftemaal, Om obenbare Penitentz for obenbare Synder ... - Palladius, Peder
[28] bl.
Keywords: Om lønligt Skriftemaal; Theologi - Christelig Dogmatik Theology - Christian Dogma
Downloads: 8
[texts]Jesu Christi den alsomhøyste Keyseris oc Kongis aluorlig Bud oc Befalning til alle sine tro Christne ..., Nicol. Pall. - Palladius, Niels
[1] bl.
Keywords: Jesu Kristi Bud og Befaling til alle Kristne; Theologi - Opbyggelsesskrifter Theology - Devotions
Downloads: 9
[texts]Nicolai Palladii Commonefactio de vera invocatione dei, et de vitandis idolis - Palladius, Niels
[16] bl.
Keywords: Commonefactio de vera invocatione dei et de vitandis idolis; Theologi - Den christelige Moral Theology - Chrisitan Ethics
Downloads: 8
[texts]Huorlunde ith Christet Menniske skal paa sin Soteseng beskicke sig til Døden, predicket i Københaffn aff Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[24] bl.
Keywords: Hvorlunde et kristent Menneske skal beskikke sig til Døden; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 5
[texts]Høgborne Første Stormectige Herre Frederick den Anden, Konning til Danmarck ..., Tilscreffuit aff Petro Palladio - Palladius, Peder
[24] bl.
Keywords: Trøsteskrift til Frederik II En christelig Bøn som Petrus Palladius haffuer tilskicket oc sent Hertug Frederig ... och hans høgborne Søskene Salige Konning Christians efterladne Høgborne Børn ath læse oc Bede til Gud huer Morgen ... Høgborne Førstis Konning Christians den Tredie til Danmarck oc Norrige, rette affsked aff denne forgengelige Verden; Historie. II - Danmark History - Denmark
Downloads: 7
[texts]Formvla visitationis provincialis seu præpositorum, conscripta a Pet. Pall. - Palladius, Peder
[40] bl.
Keywords: Formula visitationis provincialis; Theologi - Pastoraltheologi Theology - Pastoral theology
Downloads: 8
[texts]En merckelig Tractat, om de dødis opstandelse, oc om det euige liff, Philip. Melanch., Fordansket aff Petro Palladio - Palladius, Peder
[24] bl.
Keywords: Traktat om de dødes Opstandelse; Theologi - Christelig Dogmatik Theology - Christian Dogma
Downloads: 7
[texts]Nogle merkelige Bønner, wdi denne verdens modgong oc ælendighed, at indfalde hart til Gud met, besynderlige naar det vil gielde for aluore wdi Kaarssit, fordansket [efter Bernardinus Ochinus] aff Peder Palladius - Palladius, Peder
[36] bl.
Keywords: Nogle mærkelige Bønner; Theologi - Bøn og Bønnebøger Theology - Prayer and Prayer books
Downloads: 6
[texts]En ret enfoldig bede bog oc maade huorledis mand skall rættelige giøre sin bøn som screff for sin gode wen, Mar. Luth[er], fordansket aff Pet. Palla[dius] - Palladius, Peder
[32] bl.
Keywords: Bedebog
Downloads: 7
[texts]Regulae quaedam utiles ac necessariæ, concionatoribus observandæ, conscriptæ a Nicolao Palladio - Palladius, Niels
[48] s.
Keywords: Regulæ quædam concionatoribus observandæ; Theologi - Homiletik Theology - Homiletics
Downloads: 6
[texts]Nogne deylige Sprock, aff den Hellige Scrifft, for en bedroffuit Samwittighed, beskickede alle Christne til trost aff Vito Theodoro, oc fordanskede aff Petro Palladio - Palladius, Peder
24 bl.
Keywords: Nogle Sprog af den hellige Skrift; Theologi - Indledning til Bibelstudiet Theology - Introduction to Biblical Studies
Downloads: 8
[texts]Formvla visitationis provincialis seu præpositorum, conscripta a Pet. Pall. - Palladius, Peder
[40] bl.
Keywords: Formula visitationis provincialis; Theologi - Pastoraltheologi Theology - Pastoral theology
Downloads: 5
[texts]Avoni Bilde episcopo vere ad Christum converso strenulam hanc pro laeto novi anni auspicio Petrus Palladius mittit - Palladius, Peder
1 bl.
Keywords: Strenula, Avoni Bilde missa
Downloads: 5
[texts]Aarsage, huor faare, en Christen bør at sky oc fly den formaledidede Druckenskab, Nicolaus Palladius - Palladius, Niels
[20] bl.
Keywords: Aarsager, hvorfor en Kristen bør sky Drukkenskab; Theologi - Katechetik Theology - Catechism
Downloads: 8
[texts][Lille Katekismus], [Luther], [oversat af Peder Palladius] - Palladius, Peder
38 af 48 bl.
Keywords: Theologi - Katechetik Theology - Catechism
Downloads: 6
[1] 2 3 4     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
audio

Terms of Use (31 Dec 2014)